top of page
Hem
Alwå Advokatbyrån Barcelona

Marie Alwå

juridisk specialist för utlandsbosatta inom privaträtten

Internationella nätverk

Rådgivare inom privaträtt och internationell juridik.

Eu rätt med Master of European Law

Mänskliga rättigheter vid fredsarbete

Holistisk juridik

Försvarar och målsägandeuppdrag

Internationell privaträtt

Marie Alwå Hofmann von Baltenau

Marie Alwå Hofmann von Baltenau

Advokat

Tingstjänstgöring Sollen tuna tingsrätt

Advokat 1983 Stockholm affärsjuridik

Egen verksamhet Helsingborg

Internationellt uppdrag AIJA Assoiation of Young Lawyers International

Internationellt arbete Kosovo och  Makedonien OSCE 1999-2001

Advokater utan gränser med  uppdrag i Turkiet och Peru

Affäs- och civilrätt / Business and civil law
Brottmål / Criminal case

Affärs- och civilrätt

Alwå Advokatbyrå har fler än 30 års erfarenhet från svensk- och internationell affärsjuridik. Jag bistår mina klienter vid bland annat företagsöverlåtelser, upprättande av kommersiella avtal, myndighetskontakter och registreringsärenden. Men åtar mig även uppdrag som ombud vid tvistemål.

Brottmål

Om du misstänks för brott kan du får hjälp av en offentlig försvarare. Har du utsatts för brott kan ett målsägandebiträde hjälpa dig under processen. Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde och har även uppdrag som särskild företrädare för barn.

Kontakt
bottom of page